โลโก้เว็บไซต์ Recruitment of persons to be appointed as a contracted Foreign lecturers (2 positions) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Recruitment of persons to be appointed as a contracted Foreign lecturers (2 positions)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai wishes to recruit persons to be appointed as a contracted foreign lecturers. Application form for contracted foreign lecturers click "download application for contracted foreign lecturers". The applicant can submit the application form until 31th January 2019. Click for more details.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา