โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 724 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (4มกราคม 2562) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน E-Sport (ROV) ราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ราชมงคล ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา