โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา