โลโก้เว็บไซต์ Recruitment of persons to be appointed as a contracted Foreign lecturers (2 positions) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Recruitment of persons to be appointed as a contracted Foreign lecturers (2 positions)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai wishes to recruit persons to be appointed as a contracted Foreign lecturers application form for contracted Foreign lecturers click download application for contracted foreign lecturers The applicant can submit the application form on 26th November 2018 until 25th   December 2018 Click for details


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา