โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สสว., SME Bank, UBI และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 รุ่น 2 ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย นอกจากนนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านอีกมากมายได้แก่ คุณวัชระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ได้มาแนะนำโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” อาจารย์ชวชาติ สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ แนะนำการจุดประกายความคิดผู้ประกอบการใหม่ และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน, อาจารย์รสริน สุภารัตน์, อาจารย์อาริยา พนมไพร, อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร การดำเนินธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา