โลโก้เว็บไซต์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าขอบคุณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าขอบคุณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดลพบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นำโดยนายพรณรงค์  แย้มคำ เลขานุการชมรมกีฬาฟุตจังหวัดลพบุรี เข้ามอบกระเช้าแด่ นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนักกีฬาและสถานที่พักและสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา