โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เนื่องด้วยมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี  จำนวน 2 ทุน 
    1.1 ทุนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    จำนวน 1 ทุน    
    1.2 ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์            จำนวน 1 ทุน
2.เป็นนักศึกษาที่มีความยากจนและมีความกตัญญูต่อบุพการีเป็นที่ประจักษ์
3.เป็นนักศึกษาที่เรียนดี (มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ) 
4.เขียนประวัติเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ประกอบการขอรับทุน โดยห้ามนำข้อมูลจาก Google มาเขียนประกอบ
    (ให้ติดต่อขอรับข้อมูลประวัติจากห้องพยาบาล หรือเขียนประวัติหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ เช่น ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่)
5.เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย

-  นักศึกษาที่มีความสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  ห้องพยาบาล  อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  14 ธันวาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ
-  โดยมีการสอบสัมภาษณ์ทุนที่ ห้องพยาบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30น. เป็นต้นไป 
        
**หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย
นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม
Tel. 085-6269660  

 

>>>ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่<<<

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา