โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา