โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ พระอุโบสถวัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ พระอุโบสถวัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชองค์กฐินสามัคคี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และร่วมขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พระอุโบสถวัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยยอดกฐินของ คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสบทบจำนวน 25,533.50 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา