โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร บบุคลากรและนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร บบุคลากรและนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจาย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการแข่งขันจะมีในระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้สนใจเข้าชมสามารถดูตารางการแข่งขันได้ที่ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา