โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตามโครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตามโครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล(Video Conference) เพื่อหารือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำโดย ดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  ในสร้างความร่วมมือตามโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) โรงเรียนในโรงงาน  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา