โลโก้เว็บไซต์ นศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำโดยอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ บ้านปงกลาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา