โลโก้เว็บไซต์  ร่าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เผยแพร่ร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล หากต้องการเสนอแนะและวิจารณ์
ให้ส่งหนังสือไปยัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561
>>>ไฟล์แนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา