โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) เวลา 9.30 น. คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา