โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา เชียงรายคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อมแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา เชียงรายคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1869 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ ที่ปรึกษาชมรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University Go Tournament 2018” ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  เพื่อเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม อันจะนำไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน นายสินธพ อภิวงศ์ และ นายสุทธิพงศ์ คำวงษา นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมือใหม่ 
           สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในบอร์ดเกมส์ เช่น หมากรุกไทย หมากล้อม หมากฮอส สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมหมากกระดาน ได้ที่ อาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์  แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคารวิศวกรรมโยธาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา