โลโก้เว็บไซต์ กกต. จังหวัดเชียงราย เข้าความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมืองประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กกต. จังหวัดเชียงราย เข้าความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมืองประชาธิปไตยในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย ได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและมอบหมายให้ นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่และการเลือกตั้งคุณภาพ แก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา