โลโก้เว็บไซต์ มรภ.พิบูลสงครามเปิดโอนย้ายสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มรภ.พิบูลสงครามเปิดโอนย้ายสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มรภ.พิบูลสงครามเปิดรับสมัครโอนย้ายขข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 - 28กันยายน 2561

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา