โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งติ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา