โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (11 สิงหาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และหัวหน้างาน ประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learnning) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา