โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดให้พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา  2560 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมด้วยนายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา เชียงราย ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิต ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจาย์และบัณฑิตร่วมกันถ่ายภาพหมู่  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติยินดี  ของผู้ปกครอง  คณาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 บัณฑิตจะเข้าพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี และในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จะเป็นพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
>>ภาพงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก)  <<
>>ภาพงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สอง)  <<
ภาพ: กิ่งกานต์  สาริวาทและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข่าว: กิ่งกานต์ สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา