โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสา  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1027 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าทำกิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม  - 1  สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอาความรู้การจัดทำการเรียนการสอนแบบ STEM เข้าสู่การเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนแบบ STEM นี้เป็นการนำ เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มารวมกันแล้วสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่เอาศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกค์ใช้แล้วสอนวิธีการคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากความรู้ที่ได้ โดยในครั้งนี้ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา เชียงราย นำกิจกรรมเรือมาหาสมบัติและกิจกรรมการพับเครื่องร่อน (จรวด) จากความรู้ที่มอบให้แล้วนำความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาสร้างเครื่องร่อน (จรวด) แล้วนำมาแข่งขันเครื่องร่อนที่สามารถไปได้ไกลที่สุดในระดับประถม ของโรงเรียนบ้านหนองเสา สร้างความสนุกสนาน ความสุขในการเรียนรู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เรียน เป็นเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ และนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ยังได้อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education การสร้างเครื่องมือในการเรียนแบบ STEM ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเสา และมอบสื่อการสอนของ  STEM Education และได้สาธิตวิธีการใช้ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเสา

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา