โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 และร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 และร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันแห่เทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ไปถวายยังวัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับวัดในตำบลทรายขาวจำนวน 5 วัด  อันได้แก่วัดแม่คาววัง  วัดหนองตุ้ม วัดทรายขาว วัดโป่งแดงและวัดท่าฮ่อ  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมเงินมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทรายขาว ใช้ในจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่อไป ยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น 29,785 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก<<
ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท
ภาพ:กิ่งกานต์  สาริวาทและสโมสรนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา