โลโก้เว็บไซต์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา ที่ได้รับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน อำนวยการและดูแล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา