โลโก้เว็บไซต์ รร.ฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รร.ฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (25 กรกฏาคม 2561) เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 13 คน ขอเข้าศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี ให้การต้อนรับ

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์   สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา