โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test
ของนักศึกษาสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
>>>ผลคะแนน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา