โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยาการศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยาการศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 584 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

>>ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา