โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนม่วงคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนม่วงคำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนม่วงคำ ด้านการแปรรูปสินค้าการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อผลักดันให้ผู้ประการและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง และอาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง การทำน้ำพริกสับปะรด การทำสบู่ และการวางเส้นทางการท่องเที่ยว และมีคณาจารย์จากสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่<<

รายงาน:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา