โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : การติดตามและวิพากษ์เล่มรายงาน ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : การติดตามและวิพากษ์เล่มรายงาน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมที่ 1 การติดตามและวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุรภาพการศึกกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการติดตามและวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา