โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม ของ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม ของ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    เช้าวันนี้ 8 มิถุนายน 2561 งานทะเบียนและวัดผล มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม ซึ่งบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขา ต่างก็มีเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ในสายวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

                    ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา