โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเสนอความคิด ขอบเขตในการจัดตั้ง สร้างจุดเด่นของหอเกียรติยศ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร คณาาจารย์ นักศึกษาและประชาชนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา