โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5317 7362 – 4 ต่อ 18-20 หรือโทร 0 2141 8328 หรือที่สำนักงาน กกต.จังหวัด ทุกจังหวัด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา