โลโก้เว็บไซต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเขาร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเขาร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 โดยสามารถ สมัครได้ 2 ช่องทางการสมัคร ดังนี้ ช่องที่ 1 จัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิบวีอีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่ายรูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงานไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ (ชั้น 2) 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ช่องทางที่ 2 จัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวิดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่ายรูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงานไปยัง E-mail: singpraditdeqp@gmail.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608 หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา