โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  รวมถึงขั้นตอนด้านเอกสารการเบิกจ่ายให้กับอาจารย์และนักวิจัย มทร.ล้านนา ที่ได้รับทุนทราบ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าว : กิ่งกานต์   สาริวาท

ภาพ: งานวิจัยและบริการวิชาการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา