โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (12 พฤษภาคม 2561) เวลา 8.30 น งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ โดยมีอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และอาจารย์มนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุอาคารและสถานที่ สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาลาวโรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 230 ท่าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:ทีมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา