โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นผู้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั เข้าร่วมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและยกระดับการจัดการศึกษา ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา