โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (รอบรับตรง) ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์   สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา