โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีมทร.ล้านนา เชียงราย ขอพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดีมทร.ล้านนา เชียงราย ขอพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำดำหัวอาจารย์เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา เพื่อกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ดังเดิม ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย

             ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา