โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------------------------------------------------

                      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
                     ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้จากลิงค์ด้านล่าง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานทรัพยากรเชียงราย อาคารอํานวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 23 เมษายน 2561 (เฉพาะวันทําการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1.ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.ใบสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา