โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ชุมชน ณ บ้านโป่งแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ชุมชน ณ บ้านโป่งแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่  14 -15 มีนาคม 2561โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านโป่งแดงเข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ นำมาถ่ายทอดประกอบด้วย  การทำตุงปอยหลวง ตุงปีใหม่เมืองแบบกระดาษ (ตุง 12 ราศี, ตุงใส้หมู, ตุงช่อ) ตุงปีใหม่เมือง(แบบผ้า) นอกจากนนี้ยังได้ฝึกวิธีการปฏิบัติทำตุง, การคิดบัญชีต้นทุน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการวางแผนการตลาด  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งแดง  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา