โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาดคว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จากการแข่นขัน Marketing Plan Contest โครงการ ปี ที่ 10.0/60 by A.P. Honda | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาดคว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จากการแข่นขัน Marketing Plan Contest โครงการ ปี ที่ 10.0/60 by A.P. Honda

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือ จากการประกวดแข่งขันในโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ ปี ที่ 10.0/60 by A.P. Honda จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 125 ทีม ทั่วเขตพื้นที่ภาคเหนือ และคัดเหลือ 28 ทีมสุดท้ายที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นางสาวปิยสิริ  ภิราษร นายกิตติกร  วิวุฒิ  นางสาวอธิชา จ๊ะถา นางสาวเบญญาภา  บัวคำเขียว  นางสาวอารีรัตน์  ตันเตโช นายกมลชนก  รำไพ โดยมีอาจาย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำมหาวิทยาลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นที่ปรึกษา และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชียงรายสินธานีจำกัด (หอนาฬิกา)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา