โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine's Day ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine's Day ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine's Day ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยภายในงานพบกับกิจกรรม Wellcome snack & wellcome drink  กิจกรรมเขียนความในใจ พร้อมทั้งรับของที่ระลึกเมื่อมีการลงทะเบียน ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา