โลโก้เว็บไซต์  งานทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 261) งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ ณ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยช่วงเช้าทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำทีมคณาจารย์ร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคับคั่ง
ข่าว:กิ่งกานต์   สาริวาท
ภาพ:งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา