โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Yong & Smart Accountants) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Yong & Smart Accountants)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.00 น. กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Yong & Smart Accountants)" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยในช่วนเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ โดยคุณชาคร  รุ่งเรืองไพฑูรย์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในช่วงบ่ายเป็นอบรมความรู้เกี่ยวกับนักบัญชีอาเซียน โดย ดร.จุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา