โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยประเด็นในการตรวจสอบมีอยู่ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย 2. กลุ่มพัสดุคงเหลือประจำปี 2560 และ 3.กลุ่มงานสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา