โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว การเงินฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว การเงินฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------------------------

                      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา ดังเอกสารแนบ
สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลารการ ณ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 
                      1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                      2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทรัพยากรมนุษย์ 0-5372-3979 ต่อ 1221


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา