โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย แถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย แถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (24 มกราคม 2561) เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย แถลงนโยบายการบริหารในการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟัง พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา