โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันนี้ (24 มกราคม 2561) เวลา 9.00 น. คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ: ยุทธนา  ปัญญาวงค์

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา