โลโก้เว็บไซต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เนื่องในโอการเข้ารับตำแหน่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เนื่องในโอการเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (24 มกราคม 2561) สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย นายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา