โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 หัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 หัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 37 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้กับการสถานีตำรวนจภูธรจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา