โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาหมอกควันในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัยหาหมอกควันในเขตจังหวัดเชียงราย รวมทั้งวางนโยบายและกฏหมายเพื่อควบคุม
ภาพ : ยุทธนา  ปัญญาวงค์
ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา